Home last update: 1997-04-08

Multithreading v Jave


Z√°klady

2 mo¬ěnosti pr√°ce s thready:¬†

Stavy a priorita thread√Ļ

Stavy threadu
Stavy threadu

Kdy se thread dotstane do stavu Not Runnable:¬† V√Ĺb√¨r threadu, kter√Ĺ pob√¨¬ě√≠:¬†
pozn√°mka: priorita thread√Ļ v Jav√¨ je statick√°!¬† Volba priority threadu: metoda setPriority()¬†
hodnota mus√≠ b√Ĺt v rozmez√≠ MAX_PRIORITY (=10) a MIN_PRIORITY¬† (=1)

Daemon Threads

tzv. "Daemon Threads" 
- podobn√¨ jako daemoni v Unixu, poskytuji slu¬ěby ostatn√≠m thread√Ļm v procesu¬†
- dokud b√¨¬ě√≠ alespo√≤ jeden daemon thread, z√Ļstane b√¨¬ěet VM Javy¬†
- metody setDaemon(), isDaemon() 

Skupiny (Groups) thread√Ļ

Mo¬ěn√° hierarchie thread√Ļ
Sch√©ma mo¬ěn√© hierarchie thread√Ļ

Synchronizace thread√Ļ v JaveP√ł√≠klad:¬†
Problém producent - konzument v Jave 
¬†Prvn√≠ - √ļpln√¨ ¬öpatn√° - varianta¬†¬†
¬†T√łet√≠ - spr√°vn√° - varianta¬†¬†


Zdroje: 
Java Tutorial 
JDK 1.1 Documentation 
Softwarové noviny 1/97 


I am Walker. How do you do? 
Jaroslav Gergiè