Home last update: 1998-10-02

JavaShow 2.0

novŠ verze 2.0

historie:

verze 1.2

verze 1.0

Co je JavaShow? JavaShow je aplikace ur√®en√° k prohl√≠¬ĺen√≠ HTML prezentac√≠ pomoc√≠ webovsk√©ho browseru.

Postup tvorby prezentace je následující:

  1. Vytvo√ł√≠me jednotliv√© slidy (listy) prezentace v libovoln√©m HTML editoru.(t√łeba v Notepadu) Tyto str√°nky mezi sebou nemus√≠ b√Ĺt nijak prov√°z√°ny.

  2. Um√≠st√≠me tyto soubory na webovsk√Ĺ server a nyn√≠ je √®as pou¬ĺ√≠t JavaShow. Vytvo√ł√≠me seznam URL dokument√Ļ obsa¬ĺen√Ĺch v prezentaci. Tento seznam pak pou¬ĺijete v metod√¨ Init() str√°nky toolbar.html. URL mohou b√Ĺt relativn√≠ i absolutn√≠ vzhledem k hlavn√≠ str√°nce prezentace. V adres√°√łi hlavn√≠ str√°nky prezentace by m√¨ly b√Ĺt 4 soubory:

    N√¨kde tak√© samoz√łejm√¨ mus√≠ b√Ĺt vlastn√≠ prohl√≠¬ĺe√® - applet JavaShow. Cesta k n√¨mu mus√≠ b√Ĺt uvedena v souboru toolbar.html, stejn√¨ jako n√°zev seznamu list√Ļ obsa¬ĺen√Ĺch v prezentaci.

  3. Na prvn√≠ pohled to vypad√° pracn√¨, ale nen√≠ tomu tak. Pokud si st√°hnete javashow.zip, na n√¨j¬ĺ je odkaz na konci t√©to str√°nky, jedin√© co budete muset po rozbalen√≠ aplikace na v√°¬Ļ webovsk√Ĺ server ud√¨lat, je vytvo√łit svoje listy prezentace a zm√¨nit podle jejich n√°zv√Ļ obsah souboru slides.txt.

Jak√© jsou v√Ĺhody JavaShow?

Licenèní podmínky

JavaShow je zcela zdarma, v√®etn√¨ zdrojov√©ho k√≥du. M√Ļ¬ĺete jej libovoln√¨ m√¨nit jak je libo.

Z√°ruky

Nejsou ¬ĺ√°dn√©. I kdyby v√°m JavaShow vyhodil po√®√≠ta√® do vzduchu, m√°te sm√Ļlu. Ode m√¨ nic nedostanete. :-)

Uk√°zka

A na z√°v√¨r si m√Ļ¬ĺete prohl√©dnout dv√¨ prezentace vytvo√łen√© pomoc√≠ JavaShow. Prvn√≠ je m√Ļje refer√°t Rekurze v SQL na p√łedm√¨t Dotazovac√≠ jazyky a druh√Ĺm je uk√°zkov√° prezentace V√Ĺlet po √®esk√©m Webu, kterou si m√Ļ¬ĺete st√°hnout spolu s JavaShow.

Download

javashow.zip

Jaroslav Gergiè