Semestr: Oba semestry 2021/22
Přednáška: St 17:20, S4
Stránka v SIS: NSWI133
Zakončení: Zápočet

Série přednášek představitelů komerčních společností na aktuální technická nebo softwarově-inženýrská témata.

Předmět je každý semestr sestavován z aktuálních přednášek, které jsou prezentovány zástupci komerčních, především softwarových společností. Témata jsou technického nebo softwarově-inženýrského rázu a čerpají z odborné praxe dané společnosti. Studentům by tyto přednášky z praxe měly poskytnout novou perspektivu na teoretické znalosti získané během svého studia.

Přednášky mohou navštěvovat také studenti, kteří předmět nemají zapsán, i zájemci z okruhu laické a odborné veřejnosti (až do vyčerpání kapacity posluchárny). Protože budova MFF UK na Malostranském náměstí není již volně přístupná pro nefakultní veřejnost, nemáte-li čipovou kartu UK, požádejte prosím službu na recepci, aby vás do budovy pustila za účelem návštěvy přednášky z cyklu Firemní semináře.

V rámci předmětu vystupují členové partnerského programu MFF UK, ale předmět je otevřen všem společnostem, které dovedou nabídnout zajímavou odbornou přednášku.

Termín

V zimním semestru 2021/2022 se přednášky konají v posluchárně S4 (budova MFF UK na Malostranském náměstí 25, Praha 1) standardně ve středu od 17:20 do 18:50. Harmonogram přednášek je vždy aktuálně uveden na tomto webu.

Harmonogram

Events: Meetup

Datum Přednášející Téma Poznámka
29. září 2021 úvodní informativní schůzka
6. října 2021
13. října 2021 THE MAMA AI Představení firmy a vyvíjených technologií (abstrakt)
20. října 2021
27. října 2021
3. listopadu 2021
10. listopadu 2021 Tomáš Macek & Martin Kopp (Cisco - Cognitive Inteligence) Detekce hrozeb a počítačová bezpečnost
24. listopadu 2021 Lucie Nová (Eleveo) Pracovní uplatnění studentů a absolventů v IT z pohledu manažera
1. prosince 2021 Pavel Mrázek (MANTA) SW development process in MANTA (abstrakt)
8. prosince 2021 SYSGO PikeOS - a certified realtime operating system (abstrakt)
15. prosince 2021 Rossum.ai TBA
5. ledna 2022

Pro přiblížení dalších možných témat firemních seminářů si můžete prohlédnout seznam předchozích přednášek za poslední tři akademické roky.

Podmínky udělení zápočtu

Předmět lze zapsat v zimním i letním semestru, nelze jej však zapisovat opakovaně. Nicméně zájemci o konkrétní přednášky mohou předmět navštěvovat i bez zapsání.

Zápočet bude udělen těm studentům, kteří se zúčastní alespoň 50 % konaných seminářů v daném semestru a zároveň do konce zkouškového období daného semestru odevzdají hodnocení předmětu a jednotlivých přednášek (formou eseje v rozsahu asi 2 stran textu formátu A4).

Kontakt

Pokud máte libovolný dotaz nebo připomínku, můžete kontaktovat organizátora přednášek Pavla Parízka.